چهارشنبه, 05 تیر 1398  
■ اخبار

نمایه سازی مقالات در ISC

نمایه شدن کنفرانس در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)

ادامه مطلب

تاریخ های مهم

مهلت ارسال اصل مقالات

ادامه مطلب

هزینه ها

هزینه ثبت نام و ارسال مقاله در همایش بین المللی محیط زیست دریای خزر و توسعه پایدار

ادامه مطلب

انواع مقالات مورد پذیرش در همایش

انواع مقالات مورد پذیرش در همایش بین المللی محیط زیست دریای خزر و توسعه پایدار

ادامه مطلب

آغاز به کار وب سایت

آمادگی دریافت و داوری مقالات در همایش بین المللی محیط زیست دریای خزر و توسعه پایدار

ادامه مطلب
حامیان کنفرانس